Atlyginimų rinkos tyrimai ir konsultavimas

Atlyginimų rinkos tyrimas įmonėms padeda įsivertinti, ar jų darbuotojai yra atlyginami teisingai, ar jų atlyginimas atitinka rinkos vidurkį bei konkurentų siūlomus atlygius, ar nepermoka per daug tam tikro lygio specialistams. Šie tyrimai yra svarbūs užtikrinant efektyvią atlygio politiką įmonėje, darbuotojų motyvaciją, sėkmingą konkurencingumą darbo rinkoje, pritraukiant naujus bei išlaikant esamus aukšto lygio specialistus. Pagrindinės atlygio tyrimo naudos:

  1. Konkurencingumo rinkoje užtikrinimas: Atlygio tyrimai padeda įmonei nustatyti, ar jos siūlomi atlyginimai konkuruoja su kitomis panašaus dydžio ir pobūdžio įmonėmis. Tai padeda išlaikyti konkurencingumą darbo rinkoje ir pritraukti talentingus darbuotojus.
  2. Darbuotojų motyvacijos didinimas: Teisingas atlyginimas yra vienas iš svarbiausių veiksnių, įtakojančių darbuotojų pasitenkinimą darbu bei motyvaciją dirbti geriau ir pasiekti geresnių rezultatų.
  3. Efektyvesnės  naujų darbuotojų, talentų pritraukimo galimybės: Žinojimas vyraujančių atlyginimų rinkoje konkrečiose pozicijose pagal jūsų verslo sektorių – gerokai padidina galimybes pritraukti ir išlaikyti geriausius specialistus.
  4. Darbuotojų kaitos sumažinimas. Atlygio tyrimai leidžia įmonei stebėti rinkos pokyčius ir laiku padaryti būtinus pakeitimus atlygio sistemoje, kad esami darbuotojai jaustųsi atlyginami teisingai pagal rinkoje vyraujančius vidurkius ir  neskubėtų ieškoti geresnių sąlygų kitur.
  5. Motyvacijos didinimas: Atlygio tyrimai taip pat gali parodyti, kokių pakeitimų reikia įvesti atlyginimo sistemoje, kad būtų galima skatinti gerus darbuotojus ir paskatinti geriausius rezultatus.
  6. Teisingumo ir lygybės užtikrinimas: Atlygio tyrimai padeda įsitikinti, kad darbuotojai, turintys panašias pareigas ir atliekantys panašų darbą, yra teisingai ir lygiaverčiai apmokami, užkertant kelią atlygio nelygybei tarp darbuotojų.

Esant žemam nedarbo lygiui bei vis dar dideliam darbuotojų trūkumui,  darbo rinka yra labai dinamiška ir greitai kintanti. Todėl atlygio tyrimus rekomenduojame atlikti kas metus ar bent kas keletą metų, kad laiku apčiuopti esminius atlygio pokyčius rinkoje, laiku sureaguoti bei užtikrinti konkurencingus atlygius savo darbuotojams.  Atsižvelgiant į užsakovo poreikius, tyrimus atliekame ir rezultatus pristatome  įvairioms pareigybėms, neribojant apimties, t.y  galime atlikti  atlygio tyrimą net  ir vienai pareigybei,  atlikti atlygio tyrimą pagal pareigybes  konkrečiame mieste ar regione, palyginti ir pateikti atlygių pokyčius per tam tikrą laikotarpį.

Mūsų įmonė nuosekliai sistemina ir analizuoja naujausią aktualią atrankose dalyvaujančių kandidatų informaciją, atlygio lūkesčius, siūlomus darbdavių atlygius konkrečioms pareigybėms, seka ir analizuoja atlygių rinkoje tendencijas bendrai rinkoje, pasitelkiant tiek vidinius, tiek išorinius šaltinius.

„MOMENTINIS“ TIKSLINIS ATLYGIO TYRIMAS. Jūsų įmonės struktūroje kuriama nauja pareigybė ir nežinote, kokį konkurencingą atlygį nustatyti? Esamas aukšto lygio specialistas atėjo derėtis su jumis dėl aukštesnio atlygio ir norite būti tikri, kad siūlote teisingą atlygį, atitinkantį šiandienos rinką? Norite žinoti, kiek kainuotų pritraukti tam tikro lygio specialistą iš išorės? „Momentinis“ atlygio tyrimas padės atsakyti į šiuos ir kitus kylančius klausimus. Mes išsiskiriame tuo, kad tyrimą atliekame, rinką analizuojame „čia ir dabar“, pagal jūsų verslo segmentą, todėl gauti rezultatai labai realiai atspindi šiandienos situaciją.  

Tyrimo rezultatas:

Jūsų įmonės darbuotojų atlyginimai palyginami su bendra rinka, pateikiami rinkos vidurkiai, aukščiausi bei minimalūs atlygiai rinkoje,  pagal konkrečias pareigybes ar pareigybių lygmenis, Jūsų įmonės pozicija tuose rezultatuose, pokytis per pasirenkamą laikotarpį. Tokiu būdu suteikiama labai išsami informacija apie tai, kokią vietą atlyginimų rinkoje užima organizacija, atskiros jos pozicijos, kiek stipriai ar ne atsilieka nuo rinkos vidurkių, rezultatai atvaizduojami grafiškai. Visa tai suteikia pagrindą bei aiškumą tolimesniems veiksmams atlikti.

Dėl paslaugų teirautis:

kristina@personalogrupe.lt
mob. +370 69825711

palmira@personalogrupe.lt
mob. +370 68736287