Išdarbinimas (Outplacement) / Karjeros konsultacijos

Išdarbinimo paslaugos (angl. „Outplacement“) aktualios įmonėms ir jų darbuotojams, vykdant struktūrinius pokyčius, optimizuojant veiklą, atleidžiant / keičiant darbuotojus, su tikslu atleidžiamiems darbuotojams suteikti pagalbą įsiliejant į darbo rinką. Šių paslaugų poreikis parodo įmonės socialinę atsakomybę ir atsakingą požiūrį į savo veiklą bei supančią aplinką, stiprina darbdavio įvaizdį, gerina mikroklimatą įmonės viduje. Išorinių konsultantų teikiamos išdarbinimo paslaugos ir karjeros konsultacijos atleidžiamiems darbuotojams padeda adekvačiai įsivertinti savo kompetencijas, galimybes rinkoje ir ateities perspektyvas artimoje perspektyvoje ir vėliau, optimizuoti ir sisteminti darbo paieškos procesą, pasiruošti personalo atrankų pokalbiams. Tai didina pasitikėjimą savimi, mažina psichologinę įtampą, padeda išryškinti savo privalumus ir kompetencijas ir padidina galimybes būti geriau pastebėtam darbo rinkoje.

Išdarbinimo paslaugos:

  • Individuali konsultacija atleidžiamam darbuotojui / karjeros planavimas;
  • Individuali konsultacija atleidžiamam darbuotojui /asmenybės psichologinis vertinimas, testavimas / karjeros planavimas / kompetencijų stiprinimo planavimas;
  • Tęstinis konsultavimas ieškant darbo sutartą laikotarpį;
  • Individualios streso valdymo ir pasitikėjimo savimi ugdymo konsultacijos išdarbinamajam;
  • Įtraukimas į CV duomenų bazę, pakvietimas į tikslingas vykdomas atrankas;
  • Grupinės išdarbinimo paslaugos: praktiniai mokymai apie darbo paiešką, psichologinį pasirengimą, psichologinės įtampos valdymą, pasitikėjimo savimi ugdymą ir kt.
  • Mokymai atleidžiamų darbuotojų vadovams: kaip efektyviai komunikuoti, pasiruošti darbuotojų atleidimui ir suvaldyti psichologinę įtampą;
  • Esamo personalo kompetencijų įvertinimas planuojant darbuotojų karjerą pokyčių metu, keičiant pareigas ir atsakomybę.

Naujienas apie atnaujinamus personalo atrankos projektus rasite čia

Esant poreikiui ar turint klausimų mielai kreipkitės – mes Jūsų paslaugoms!

Palmira Sirusienė
Vadovaujanti partnerė
palmira@personalogrupe.lt
mob. +370 687 36287

Kristina Rokaitė - Podvorotnikovienė
Partnerė - vyriausioji konsultantė
kristina@personalogrupe.lt
mob. +370 698 25711