6 patarimai, kurie padės pasitikti naujus metus savo "rogėse"!

Šaltinis: „Kauno diena“
Publikacijos data: 2019.01.21
Nuoroda: Kauno diena

Grei­čiau­siai dau­ge­lis, bai­gian­tis me­tams, pa­gal­vo­jo­te – gal­būt nau­jais ver­tė­tų iš­ban­dy­ti kaž­ką nau­jo sa­vo dar­bi­nė­je kar­je­ro­je? Kaž­ką to­kio, apie ką il­gai sva­jo­jo­te, ta­čiau ne­drį­so­te? Pa­ta­ri­mų ir pa­drą­si­ni­mų apstu, ta­čiau ar vis­ką ge­rai ap­gal­vo­jo­te? Daugiau skaitykite spustelėję nuorodą: Kauno diena