Vidiniai personalo mokymai

Mūsų įgyvendintuose, žemiau pateiktuose, personalo vidinių mokymų projektuose, savo kompetencijas tobulino įvairių lygių įmonių vadovai, projektų vadovai, pardavimo, klientų aptarnavimo personalas, marketingo ir personalo specialistai, mentoriai bei teisininkai:

VALDYMO EFEKTYVINIMAS / ŽMOGIŠKŲJŲ IŠTEKLIŲ VADYBA
MOKYMŲ TEMOS:

 • Vadovavimo meistriškumas. Bendravimo su pavaldiniais psichologija
 • Motyvacinė - patyriminė sesija: Žinau. Tikiu. Galiu.
 • Veiksminga įtaka. Lyderystė
 • Emocinis intelektas ir jo svarba efektyviam bendravimui
 • Vadovavimo įgūdžių ugdymas ir darbo su personalu organizavimas
 • Darbo su personalu organizavimas. Darbuotojų veiklos vertinimas
 • Darbuotojų veiklos vertinimas. Vertinimo pokalbių psichologiniai aspektai
 • Darbuotojų motyvavimas ir jo sistemos
 • Personalo atranka. Psichologinės technikos ir dažniausios klaidos
 • Personalo mokymas. Kaip tapti profesionaliu mokytoju?
 • Gamybos organizavimas
 • Darbo organizavimas, delegavimas
 • Darbo laiko planavimas ir racionalus jo panaudojimas
 • Lyderystė ir efektyvus darbas komandoje
 • Komandos efektyvinimas: naujas požiūris ir savęs pažinimas (netradicinės formos užsiiėmimai)
 • Konfliktų valdymas ir prevencija
 • Psichologinės įtampos darbe valdymas
 • Susirinkimų vedimas
 • Bendrųjų ir vadovavimo kompetencijų nustatymas ir ugdymas
 • Dalykinė komunikacija organizacijoje
 • Įmonės konkurencingumo didinimas verslo modelių žvalgybos pagrindu
 • Strateginis valdymas - galimybė pažvelgti į savo verslą kitomis akimis
 • Modernios  organizacijos link (seminarų ciklas)
 • Kūrybiškas problemų sprendimas

PARDAVIMO TECHNIKOS. KLIENTŲ APTARNAVIMO EFEKTYVINIMAS
MOKYMŲ TEMOS:

 • Asmeninio pardavimo technikos. Derybos pardavimo procese (licencijuota Didžiosios Britanijos programa)
 • Derybų vedimo meistriškumas. Veiksminga įtaka
 • Pagrindiniai darbo su klientais principai (licencijuota Didžiosios Britanijos programa)
 • Sudėtingų klientų aptarnavimo situacijų valdymas
 • Bendravimas telefonu, telepardavimai
 • Efektyvi prezentacija
 • Efektyvus klientų aptarnavimas ir pardavimai salonuose, parduotuvėse (licencijuota Didžiosios Britanijos programa)

VERSLO TEISINĖ APLINKA
MOKYMŲ TEMOS:

 • Skolų prevencija ir išieškojimas Kreditoriaus interesų apsauga ir gynimas
 • Vartotojų teisių apsauga. Pardavėjo pareigos ir atsakomybė

MARKETINGAS. RYŠIŲ SU KLIENTAIS VALDYMAS
MOKYMŲ TEMOS:

 • Strateginio marketingo principai. Naujo produkto įvedimas. Kainodara
 • Partizaninė rinkodara (Guerrilla Marketing)
 • Santykių su klientais valdymas: nuo klientų išsaugojimo iki susigrąžinimo  (CRM)
 • Klientų lūkesčių formavimas ir pasitenkinimo įvertinimas
 • Santykių su klientais valdymas. Pelningumo įvertinimas
 • Pagrindiniai strateginio marketingo principai
 • "Verslas - verslui" marketingo ypatumai (B2B)

ASMENYBĖS UGDYMO TEMOS:

 • Asmenybės vystymas. Kūrybiškumo ugdymas

Jūsų pageidavimu mielai persiųsime detalias Jus dominančių vidinių mokymų temų programas.

Bendradarbiaujant su Jumis, pritaikysime jau parengtas vidinių mokymų programas Jūsų įmonės poreikiams arba parengsime naujas.

Mielai aptartume Jūsų poreikius ir prisidėtume prie bendro kūrybinio proceso adaptuojant Jums skirtą vidinių mokymų programą.

Palmira Sirusienė
Vadovaujanti partnerė
palmira@personalogrupe.lt
mob. +370 687 36287