Personalo / kandidatų vertinimas, karjeros konsultacijos

Personalo vertinimas / testavimas aktualus ir naudingas įmonėms, puoselėjančioms šiuolaikišką požiūrį į žmogiškųjų išteklių valdymą. Personalo įvertinimą rekomenduojame tiek būsimų darbuotojų atrankos etapuose, tiek ir esamo personalo svarbiausiųjų pozicijų – specialistų ir vadovų - kompetencijų ir potencialo įvertinimui, motyvavimui, karjeros planavimui ir bendrai įmonės valdymo tobulinimui.

Mūsų naudojamos vertinimo / testavimo metodikos padės įvertinti:

 • Asmenybės psichologines savybes;
 • Personalą motyvuojančius veiksnius, motyvacinės sistemos efektyvumą ir tobulinimo kryptis, poveikio darbuotojams galimybes;
 • Personalo „silpnas vietas“ ir galimas rizikas, darbuotojų lojalumą;
 • Pasirenkamų valdymo metodų tikslingumą;
 • Darbuotojų galimybes, planuojant karjerą, ugdant vadovų / specialistų rezervą;
 • Personalo mokymo poreikius ir kompetencijų ugdymo galimybes;
 • Mikroklimatą įmonės viduje ir jo gerinimo galimybes;
 • Specifinių problemų sprendimo galimybes ir numatyti tikslingus jų sprendimo būdus;
 • Dalykines kompetencijas: vyr. finansininkų mokesčių įstatymų ir apskaitos žinias ir kt.;
 • Užsienio kalbų žinias ir kt.

Asmenybės psichologinis vertinimas padės atskleisti:

 • Atsakingumą;
 • Bendravimo ypatumus;
 • Mąstymo ir analitinius gebėjimus, intelektą;
 • Polinkį dominuoti, lyderio savybes;
 • Pasitikėjimą savimi, savarankiškumą, kruopštumą;
 • Emocinės sferos ypatumus, emocinį stabilumą, konfliktiškumą ir kt.;
 • Motyvuojančius veiksnius ir juos išdėstyti prioriteto tvarka;
 • Vadovavimo stilių;
 • Socialinę kompetenciją (apimančią derybinius gebėjimus, atsparumą nesėkmėms, kritikai, nenuolaidumą ir kt.).

Karjeros planavimas / profesijos pasirinkimas:

 • Naudojamos metodikos padės planuojant esamų darbuotojų karjerą ir kryptingą personalo kompetencijų vystymą (įvertinimui naudojama vokiečių metodika, adaptuota Lietuvai);
 • Karjeros planavimas svarbus ir jauniems žmonėms, vyresniųjų klasių moksleiviams renkantis profesiją, priimant sprendimus kuo būti. Karjeros planavime pirmiausiai svarbu išsiaiškinti, kokios yra stipriosios jauno žmogaus savybės, asmenybės tipas ir gebėjimai, kokie galimi jo karjeros pasirinkimai, padėsiantys pasiekti maksimalių asmeninių rezultatų ateityje.

Gavus testų rezultatus, asmeninės konsultacijos su psichologu - konsultantu metu pateikiami testo rezultatai, jų interpretacija ir tolesnio ugdymo (mokomųjų dalykų pasirinkimo ir asmens gabumų vystymo) rekomendacijos.

Karjeros konsultacija – tai galimybė jaunam žmogui pažinti save, pasirinkti tinkamą specializaciją ir suplanuoti sėkmingą ateities karjerą.

Psichologinį asmenybės vertinimą atlieka psichologė - personalo konsultantė, socialinių mokslų daktarė, turinti daugiau nei 15 metų įmonių konsultavimo patirtį:

dr. Nomeda Ausmanienė
Psichologė - konsultantė
nomeda@personalogrupe.lt
mob. +370 611 83191