Atvirasis seminaras

VADOVAVIMO PSICHOLOGIJA. EMOCINIO INTELEKTO REIKŠMĖ EFEKTYVIAM VADOVAVIMUI

 

Tikslinė grupė  vadovai.

Trukmė – 1 diena, 8 ak. val.

Data  2019 m. balandžio mėn. 30 d., pradžia 09:30 val., pabaiga 16:45 val.

Mokymo vieta Vilnius.

Mokymų kaina195 EUR ir PVM (į kainą įskaičiuoti pietūs ir kavos pertraukėlės).

Mokymo metodai: praktinių žinių pateikimas, testai, praktinės užduotys, video treniruotė, diskusijos, atvejų analizė.

Pastaba: mokymai vyksta nedidelėse grupėse, praktiniai užsiėmimai naudingi savianalizei, gebėjimų įsivertinimui. Pateikiama informacija naudinga ir pritaikoma praktikoje.

Seminaro programa:

 • Lyderis - vadovas:
 1. Efektyvaus vadovo "įgūdžių rinkinys";
 2. Neproduktyvūs lyderiavimo stiliai;
 3. Vadovo emocinis intelektas ir jo reikšmė efektyviam bendradarbiavimui.
 • Vadovas ir pavaldinys:
 1. ​Darbuotojų kritikavimas;
 2. Nematerialus darbuotojų skatinimas;
 3. Problematiški darbuotojai, jų elgesio valdymo galimybės;
 4. Manipuliacinis elgesys ir kaip jam pasipriešinti?
 5. Bendravimo su pavaldiniais efektyvinimo veiksniai;
 6. Kompleksinis nežodinių signalų (veido išraiškų, gestų ir kūno pozų) atpažinimas ir interpretavimas: melo, abejonių, dominavimo ir kitų signalų nuskaitymas;
 7. Pratybos: savo gebėjimų interpretuoti veide atspindinčias emocijas įsivertinimas EI-DARL metodika;
 8. Neformali komunikacija darbo vietoje: mažojo pokalbio technikos;
 9. Dažniausiai pasitaikančios klaidos, rekomendacijos.
 • Konfliktų valdymas vadovo darbe:
 1. Nekonfliktinės aplinkos skatinimas. Konfliktus provokuojančių veiksnių suvaldymas;
 2. Elgesio strategijos konflikto metu: agresyvus, prisitaikantis ir pasitikintis savimi elgesys;
 3. Negatyvių emocijų valdymas;
 4. Kas kelia ir kas žemina emocinę įtampą?
 • Komandos kūrimas, komandinio darbo skatinimas:
 1. Naujų narių integracija komandoje;
 2. Psichologinė darna ir psichologinis klimatas komandoje;
 3. Gandai: kaip juos suvaldyti? Įtaka komandos mikroklimatui.
 • Susirinkimų vedimas ir viešo kalbėjimo psichotechnologija.
 • X, Y, Z kartos. Šiandienos iššūkiai vadovaujant jaunajai kartai.

Registracijos formą rasite čia>>>

Lektorė – mokymo konsultantė:

Dr. R. Lekavičienė, turinti vadovaujamo darbo patirties, daugiau nei 15 metų konsultuoja organizacijas ir veda seminarus įmonėms personalo valdymo, motyvavimo, atrankų vykdymo, vadovavimo psichologijos, asmeninio pardavimo, klientų aptarnavimo, bendravimo efektyvinimo, konfliktų valdymo, komandos efektyvinimo, emocinio intelekto, socialinės kompetencijos ir kitomis temomis. Lektorė yra populiarų knygų, vadovėlių bei vertinimo / testavimo metodikų kūrimo ir adaptavimo bendraautorė.

Lektorė ISM ekonomikos ir vadybos universiteto buvo pripažinta viena tarp populiariausių lektorių.

Užpildytą registracijos formą prašome siųsti el. paštu: palmira@personalogrupe.lt  

Pasiteiravimui prašome kreiptis į Palmirą Sirusienę tel.: 868736287 arba el.paštu: palmira@personalogrupe.lt 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PERSONALO ATRANKA KITU KAMPU

NETRADICINIAI ATRANKOS METODAI, INTERVIU, VEIDO IR KŪNO KALBOS NUSKAITYMAS BEI DAŽNIAUSIOS ATRANKOS KLAIDOS

 

Tikslinė grupė – žmogiškųjų išteklių specialistai, vadovai, kiti darbuotojai, vykdantys darbuotojų atrankas.

Trukmė – 1 diena, 8 ak. val.

Data  bus patikslinta.

Mokymo vieta – Vilnius.

Mokymų kaina – 165 EUR ir PVM (į kainą įskaičiuoti pietūs ir kavos pertraukėlės).

Mokymo metodai: praktinių žinių pateikimas, testai, praktinės užduotys, dalykiniai žaidimai, diskusijos, atvejų / situacijų analizė, savo gebėjimų įsivertinimas testo pagalba.

Pastaba: mokymai vyksta nedidelėse grupėse, todėl pateikiama informacija naudinga ir pritaikoma praktikoje, skiriamas dėmesys praktiniams patarimams, atvejų analizei, dalyvių klausimams, savo gebėjimų įsivertinimui.

Mokymo programa:

 • Kokie psichologiniai efektai trukdo atrankos vykdytojui?
 • Lyties įtaka atrankose;
 • Psichologinis testavimas, objektyvios ir projekcinės metodikos. Ar jis reikalingas ir kaip jį vykdyti? Pavyzdžiai;
 • Projekcinių klausimų metodikos pristatymas: Kaip įvertinti potencialaus darbuotojo motyvaciją, sąžiningumą, požiūrį į vadovus, komandinį darbą ir kt.;
 • Nežodinių signalų nuskaitymas atrankos metu:
  • Veidotyra - mokslas ar mitas?
  • Kompleksinis nežodinių signalų (veido išraiškų, gestų ir kūno pozų) atpažinimas ir interpretavimas: melo, abejojimo, dominavimo ir kt. signalų nuskaitymas atrankos metu;
  • Pratybos: savo gebėjimų interpretuoti veide atspindinčias emocijas įsivertinimas EI-DARL metodika.
 • Rekomendacijos atrankos pokalbiui:
  • Gero psichologinio klimato kūrimas: susėdimo svarba, akių kontaktas;
  • Aktyvaus klausymosi ir klausimų uždavimo technikos;
  • Interviu tipai, rekomenduojami klausimai, interviu silpnosios vietos;
  • "Profesionalūs" kandidatai: kaip juos atpažinti ir nuginkluoti?
  • Nepatyrusio atrankos vykdytojo dažniausiai daromos klaidos, turinčios įtakos klaidingam pasirinkimui.
 • Kiti interviu metodai: 
  • Interviu pagal metaprogramas metodikos pristatymas;
  • Stres-interviu metodikos pristatymas;
  • Vienintelio kausimo interviu metodikos pristatymas ir kt.
 • X, Y, Z kartos. Šiandienos atrankų iššūkiai.
 • Video treniruotė: atrankos situacijų filmavimas ir analizė.

Registracijos formą rasite čia>>>

Lektorė – mokymo konsultantė:

Dr. R. Lekavičienė daugiau nei 10 metų konsultuoja organizacijas ir veda seminarus personalo valdymo, motyvavimo, atrankos, vadovavimo psichologijos, asmeninio pardavimo, klientų aptarnavimo, bendravimo efektyvinimo, konfliktų valdymo, komandos efektyvinimo, emocinio intelekto ir kitomis temomis. Atlieka atrankose dalyvaujančių kandidatų vertinimą / testavimą. Lektorė dalyvavusi stažuotėse bei tarptautinėse konferencijose Lietuvoje ir užsienyje, yra vadovėlių bei metodikų kūrimo ir adaptavimo bendraautorė.

Užpildytą registracijos formą prašome siųsti el. paštu palmira@personalogrupe.lt  

Pasiteiravimui prašome kreiptis į Palmirą Sirusienę tel.: 868736287 arba el.paštu palmira@personalogrupe.lt